Meny
Bruker
E-post :
Passord :

Registrer ny bruker
 
Velkommen til kontrollportalen.no

Nettstedet inneholder enkelt og effektivt verktøy for forskriftsmessig gjennomføring, kvalitetssikring
og dokumentering av arbeid og kommunikasjon i de offentligrettslige rollene som:
Ansvarlig søker jf. pbl
Ansvarlig prosjekterende jf. pbl
Ansvarlig utførende jf. pbl
Ansvarlig kontrollerende jf. pbl
Forslagsstillers plankonsulent jf. pbl
SHA/U- koordinator jf. pbl

og tilsvarende egnet verktøy for gjennomføring av:
Mulighetsstudier (A)
Utviklingsvurderinger (A)
PB due diligence (A)
Søknad om sentral godkjenning (A)
Overtakelsesbefaringer (B)
Byggelederkontroll (B)
Privatrettslig uavhengig kontroll (C)

Tilgang for ekstern bruker
Bruker for ekstern tilgang oppretter du enkelt selv, men tilgang får du først etter at du er tildelt nødvendige rettigheter. Rettigheter tildeles etter henvendelse til den administrative brukeren som har invitert deg inn til en av dennes oppdrag i Kontrollportalen. Helhetskontrolls samarbeidspartnere kan sende slike henvendelser til oss pr. epost. For eksterne brukere er Kontrollportalen 100% kostnadsfri.

Tilgang for administrativ bruker
Bruker for administrativ tilgang opprettes- og tildeles rettigheter av webadmin iht. inngått abonnementsavtale jf. nedenstående.

Abonnementsalternativer
SØK- Abonnement.
som gir alle rettigheter til vårt enkle og effektive verktøy for forskriftsmessig gjennomføring, kvalitetssikring og dokumentering av arbeid og kommunikasjon i rollen som ansvarlig søker jf. plan- og bygningsloven inkl. tilleggsverktøy kategori A. Verktøyet omfatter- og har ferdige gjennomførings- og kvalitetssikringsmoduler innenfor alle milepæler tilknyttet byggesaksprosessen. Abonnementskostnad fastsettes på bakgrunn av antall brukere/oppdrag pr. år.

PRO- Abonnement
som gir alle rettigheter til vårt enkle og effektive verktøy for forskriftsmessig gjennomføring, kvalitetssikring og dokumentering av arbeid og kommunikasjon i rollen som ansvarlig prosjekterende jf. plan- og bygningsloven. Verktøyet omfatter- og har ferdige prosjekterings- og kvalitetssikringsmoduler innenfor alle prosjekteringsområder regulert av teknisk forskrift 97/10/17. Abonnementskostnad fastsettes på bakgrunn av antall brukere/oppdrag pr. år.

UTF- Abonnement
som gir alle rettigheter til vårt enkle og effektive verktøy for forskriftsmessig gjennomføring, kvalitetssikring og dokumentering av arbeid og kommunikasjon i rollen som ansvarlig utførende jf. plan- og bygningsloven inkl. tilleggsverktøy kategori B. Verktøyet omfatter- og har ferdige gjennomførings- og kvalitetssikringsmoduler innenfor alle fagområder. Abonnementskostnad fastsettes på bakgrunn av antall brukere/oppdrag pr. år.

Kontroll- Abonnement
som gir alle rettigheter til vårt enkle og effektive verktøy for forskriftsmessig gjennomføring, kvalitetssikring og dokumentering av arbeid og kommunikasjon i rollen som ansvarlig kontrollerende jf. plan- og bygningsloven inkl. tilleggsverktøy kategori C. Verktøyet omfatter- og har ferdige gjennomførings- og kvalitetssikringsmoduler innenfor alle kontrollområder. Abonnementskostnad fastsettes på bakgrunn av antall brukere/oppdrag pr. år.

SHA/U- Abonnement
som gir alle rettigheter til vårt enkle og effektive verktøy for forskriftsmessig gjennomføring, kvalitetssikring og dokumentering av arbeid og kommunikasjon i rollen som SHA/U Koordinator jf. plan- og bygningsloven. Abonnementskostnad fastsettes på bakgrunn av antall brukere/oppdrag pr. år.

Sentral godkjenning- Abonnement
som gir alle rettigheter til vårt enkle og effektive verktøy for utarbeidelse og kvalitetssikring av søknad om sentral godkjenning inkl. rett til bruk av CV-portalen for enkel organisering og ajourføring av virksomhetens kompetanse og kvalifikasjoner. Abonnementskostnad: 5000,- + 1000,- kr. pr. 10 ansatte pr. år eks. mva.


Forespørsel om abonnementsavtale kan sendes til oss pr. epost.
Nettstedet leveres av H&H Utvikling AS i samarbeid med Helhetskontroll. Ansvarlig redaktør: Svein Roar Holt
© H&H Utvikling AS Version 1.0